Scroll to top

Počela II. Akademija FM SDP-a Zagreb za nove članove

FM SDP-a Zagreb je 10. studenog 2012. otvorio 2. Akademiju FM SDP-a Zagreb za nove članove. Akademiju će polaziti 25 polaznika, a održavati će se subotama tijekom cijelog 11. mjeseca te će se sastojati od 8 tematskih jedinica koje će predavati članovi Predsjedništva FM SDP-a Zagreb.

Polaznici Akademije će imati priliku čuti nešto o povijesti i ustroju SDP-a, zaštiti okoliša, EU, ekonomskoj politici, javnom nastupu, političkom i pravnom poredku, novim medijima i lokalnoj samoupravi.