Na vrh

Forum mladih SDP-a Hrvatske
Trg Drage Iblera 9, Zagreb
+ 385(1) 4612 087
fmsdp@sdp.hr

Osnovan Forum mladih u Šandrovcu

Veoma skroman no hrabar početak za novoosnovanu Općinsku organizaciju Foruma mladih SDP-a Šandrovac koja je osnovana u subotu 04. kolovoza 2012. u Kašljavcu u Općini Šandrovac.

Forum mladih Šandrovac u ovom trenu broji 5 ljudi što nije mana već prilika i veliki prostor za napredak. Predsjednikom nove organizacije je tako postao dosadašnji povjerenik za Općinu Šandrovac Filip Dumić – Šubić, a za potpredsjednika je izabran Saša Hajduković. Za članove Općinskog odbora izabrani su: Vedrana Ormanović, Jelena Miša te Dario Debeljak. U svakom slučaju OO Foruma mladih SDP-a Šandrovac će pronaći svoje mjesto na karti Foruma mladih SDP-a Bjelovarsko – bilogorske županije.