Na vrh

Forum mladih SDP-a Hrvatske
Trg Drage Iblera 9, Zagreb
+ 385(1) 4612 087
fmsdp@sdp.hr

Osnovan Forum mladih SDP-a Općine Končanica

Da u Bjelovarsko – bilogorskoj županiji postoji još mnogo prostora za širenje socijaldemokratskog pokreta dokazali su mladi iz Općine Končanica koji su u subotu 15. rujna 2012. uspješno osnovali ogranak Foruma mladih SDP-a.

OO Foruma mladih SDP-a Končanica je tako za predsjednika potvrdila Danijela Matinu, a za potpredsjednika Alena Herouta. Za članove općinskog odbora izabrani su: Mladen Štamf, Andrej Ambroš te Ines Tomašek.

Organizacija u ovom trenu broji 20-ak članova i već priprema akcionizme na području Općine Konačanica.

Konvenciji su nazočili i mnogi gosti poput Vedrana Babića; člana predsjedništva SDP-a, predsjednika ŽO SDP BBŽ i saborskog zastupnika, Franje Fineka; predsjednika SDP-a Končanica kao i Obrad Komlenić; predsjednik FM-a Daruvar, Filipa Kovača; član predsjedništva FM Bjelovar. Također konvenciji su nazočili Jure Zubčić; predsjednik ŽO FM SDP-a Zadarske županije, Tajana Zadravec; predstavnica  ŽO FM SDP-a Međimurske županije te Marko Filipan; predsjednik ŽO FM SDP BBŽ.