Scroll to top

Osnovan Forum mladih SDP-a Motovun

U subotu 8. siječnja 2011. godine održana je Osnivačka konvencija Foruma mladih SDP-a općine Motovun. Na konvenciji se birao Općinski odbor, a za predsjednicu je izabrana Mura Kalčić.

Konvenciji su nazočili i gosti: Vedran Grubišić; tajnik SDP-a Istarske županije, Ivica Gržinić; predsjednik SDP-a Pazin, Bruno Rabar; tajnik SDP-a Pazin, Ivona Vascotto; predsjednica SDP-a Motovun, Luka Laganis; tajnik SDP-a Motovun, Ivan Lukež; povjerenik FM SDP-a Istarske županije, Goran Rukljač, predsjednik FM SDP-a Pule, Sandra Blašković; potpredsjednica FM SDP-a Pule i Vitomir Škarić; član GO FM SDP-a Pule.