Na vrh

Forum mladih SDP-a Hrvatske
Trg Drage Iblera 9, Zagreb
+ 385(1) 4612 087
fmsdp@sdp.hr

Održana XI. Konvencija Gradske organizacije

U subotu 26. travnja 2014. godine s početkom u 18 sati u prostorijama Gradske organizacije SDP Rijeke održana je XI. Konvencija Gradske organizacije Foruma mladih SDP Rijeke. Sukladno Pravilniku o ustrojstvu, na Konvenciji je izabrano novo rukovodstvo Gradske organizacije. Za predsjednika i potpredsjednike izabrani su Sanjin Matijević te Saša Pešut i Petar Petrinić, a također je izabran i novi saziv Gradskoga odbora te Predsjedništva.

Na konvenciji su bili prisutni brojni gosti koji su se obratili skupu, a između ostalih predsjednik GO SDP Rijeke Vojko Obersnel, potpredsjednik Županijske organizacije SDP Primorsko-goranske županije Erik Fabijanić, predsjednik Županijske organizacije Foruma mladih SDP Primorsko-goranske županije Dino Manestar, predsjednik Foruma mladih SDP Hrvatske Saša Đujić, predstavnici Foruma žena i Foruma seniora SDP Rijeke, predstavnici županijskih, gradskih i općinskih organizacija Foruma mladih, predstavnici gradskih i općinskih organizacija SDP te mnogi drugi drugarice i drugovi i hvala im na tome.

Na Konvenciji je donesen i Program Gradske organizacije za naredno mandatno razdoblje.