Scroll to top

Održana 8. Izvanredna konvencija FMSDP Đakovo

Osma Izvanredna izborna Konvencija Gradskeorganizacije Foruma mladih Socijaldemokratske partije Đakovo održana je u subotu, 12. ožujka 2011. u prostorijama SDP-a Đakovo.

Na Konvenciji je izabrano novo vodstvo Foruma mladih đakovačkog SDP-a na mandat od 2 godine, a delegatkinje i delegati Konvencije su izabrali Danka Kočiša za predsjednika Foruma mladih te Ivanu Barišić i Alena Butorajca za potpredsjednike. Također na Konvenciji su izabrane i nove članice i članovi Gradskog odbora Foruma te ovom prilikom čestitamo svima izabranima na njihove funkcije i želimo im puno uspjeha u vođenju đakovačkog Foruma mladih i daljnjem radu kako u gradu Đakovu tako i u Forumu mladih Hrvatske.

Forum mladih Socijaldemokratske partije grada Đakova je interesno-politička organizacija koja djeluje pri Socijaldemokratskoj partiji – Gradske organizacije Đakovo. Naša vizija našeg grada je izgrađeno društvo
međugeneracijske solidarnosti, slobode, jednakosti i socijalne pravde. Gradimo respektabilnu organizaciju koja će u suradnji sa starijima postati ravnopravan partner u donošenju odluka potrebnim za naš grad. Prihvaćamo
izazov da budemo predstavnici mladih ljudi u gradu Đakovo!