Scroll to top

Održana 4. Izborna konvencija Foruma mladih SDP-a Karlovačke županije

Forum mladih SDP-a Karlovačke županije održao je 12.7.2013. godine, u prostoru društvenog doma u Kamanju svoju 4. redovnu izbornu konvenciju na kojoj je izabrano novo rukovodstvo.

Na mandate u trajanju od dvije godine za predsjednika je ponovo izabran Nenad Košpić koji je tu dužnost obnašao i u proteklom mandatu, za podpredsjednicu je izabrana Mirjana Vila, a za podpredsjednika Alen Jurina.

Konvenciju su svojom nazočnošću uveličali tajnik SDP-a za članstvo Stjepan Mikulandrić, načelnik općine Plaški Pero Damjanović, predsjednik općinske organizacije Vojnića Branko Eremić i tajnik Foruma mladih SDP-a Primorsko-goranske županije Marko Mataja-Mafrici.

Novi – stari predsjednik Nenad Košpić zahvalio se delegatima na ukazanom povjerenju i između ostalog poručio: „Županijska organizacija Foruma mladih SDP-a jedna je od najjačih političkih pomladaka u županiji. I dalje ćemo raditi na osnaživanju članstva i jačanju komunikacije između članova. Pošto su naša interesna skupina mladi, raditi ćemo na što boljem pozicioniranju mladih u društvu. Bitno je da se mlade aktivira na političko djelovanje. Treba im objasniti da nam politika daje mogućnost da našim radom možemo stvoriti bolju perspektivu za mlade. Mi, forumaši smo potrebni SDP-u, kao što je i on potreban nama. Jedni druge nadopunjujemo i zajedno ćemo raditi u smjeru jačanja socijaldemokracije u našoj županiji.“