Scroll to top

Održana 3. Izborna konvencija FM SDP Ivanić-Grad

Dana 02. ožujka 2013. godine s početkom u 19.00h u Maloj Sali POU u Ivanić-Gradu održana je 3. Izborna konvencija Gradske organizacije Foruma mladih SDP-a Ivanić-Grad.

Za predsjednicu je izabrana Sara Rede, za potpredsjednika Marko Lisak, te slijedeći članovi Gradskog odbora: Antonija Milić, Željko Palić, Perica Perković, Danira Svilić i Marta Žižek.

Konvenciju su svojom nazočnošću uveličali predsjednik Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada Dražen Bastalić, potpredsjednik SDP-a Ivanić-Grad Dražen Malec, predsjednica Foruma žena Ivanić-Grad i gradska vijećnica Nevenka Stipić, gradski vijećnici Maja Holub-Injić i Igor Mužina, potpredsjednik FM SDP Zagrebačke županije Andrija Noršić, predsjednica FM SDP Slađana Vasiljević, predsjednik FM SDP Brdovec Karlo Prahin, predsjednik FM SDP Sveta Nedelja Marko Kresonja, predsjednik FM SDP Samobor Luka Tomovski, te mnogi drugi članovi FM-a i SDP-a Grada Ivanić-Grada i Zagrebačke županije.

Novoizabrana predsjednica zahvalila je članovima Foruma mladih na iskazanom povjerenju. U svome govoru zahvalila je dosadašnjoj predsjednici Daniri Svilić na radu u prva dva mandata Foruma mladih, te je istaknula kako će se u svome radu zalagati za educiranje i poticanje političke svijesti kod mlađih generacija, posvetiti se povećanju članstva, a posebno će se zalagati i za kvalitetu međuljudskih odnosa u samoj organizaciji, kako bi Forum mladih SDP-a Grada Ivanić-Grada bio još jedna bolja i uspješnija organizacija.