Scroll to top

Međužupanijski kamp Foruma mladih u Zagorju

Povodom obilježavanja Praznika rada Forum mladih SDP-a Krapinsko-zagorske županije organizirao je trodnevni kamp mladih socijaldemokrata iz Varaždinske, Međimurske te Krapinsko-zagorske županije. Kampu su se također pridružili i predstvnici Foruma mladih SDP-a grada Zagreba te članovi Predsjedništva FM SDP-a Hrvatske Miran Pintarić i Nenad Livun.

Glavni cilj kojim je i pokrenuta inicijativa za realizaciju navedenog kampa bio je razmjena iskustava u djelovanju, želja za intenzivnijom suradnjom te rasprava o položaju mladih ljudi u našem društvu.

Raznim edukacijama i radionicama članovi i članice kampa stekli su dodatna znanja i vještine u svrhu još aktivnijeg djelovanja usmjerenog ka zaštiti najpotrebitijih te osvještavanju mladih ljudi na nužnost utjecanja na pozitivne promjene u društvu.

Edukatori kampa, koji se održao u Bedekovčini, bili su predsjednik SDP-a Krapinsko-zagorske županije, mr.sc. Siniša Hajdaš Dončić, dr.sc. Petar Kurečić, Marijan Milošić, Dominik Etlinger te gosti iz Foruma mladih SDP-a Kantona Sarajevo Eldin Šarić i predsjednik FOM-a Sarajevo Seudin Novalić.

Kamp je završio zajedničkom proslavom Praznika rada na Bedekovčanskim jezerima,a članove i članice kampa pozdravio je i predsjednik SDP-a Hrvatske Zoran Milanović.