Scroll to top

Krajnje je vrijeme za toleranciju!

Forum mladih SDP-a je danas povodom Međunarodnog dana tolerancije koji se u svijetu obilježava 16. studenog održao uličnu akciju: „Krajnje je vrijeme za toleranciju!“, na Cvjetnom trgu u Zagrebu sa simboličnim početkom u 11:55h (5 do 12).

Dan tolerancije se ove godine obilježava kao aktivnost međunarodne organizacije SD9, koja okuplja podmlatke socijaldemokratskih partija sa prostora bivše Jugoslavije.

Pored akcije u Zagrebu, ista se simultano održavala u Beogradu, Bitoli, Podgorici, Novom Mestu i Novom Sadu i Sarajevu.

Akcijom „Krajnje je vrijeme za toleranciju!“ organizacije članice SD9 pokušale su skrenuti pažnju na jednu od temeljnih vrijednosti socijaldemokracije – toleranciju, uz poruku da ona treba postati dio naše svakodnevnice.

Članovi Foruma mladih SDP-a dijelili su letke sa zajedničkim porukama o toleranciji (istovjetne onima u ostalim gradovima u regiji) te su u formi akcionizma prikazali sliku Hrvatske danas i Hrvatske kakvu želimo sutra.

SD9 je nastao sa idejom da pokaže da je moguće i važno da mladi ljudi sa prostora bivše Jugoslavije surađuju, kao i da pojedinačno i zajedno rade na promociji socijaldemokratskih vrijednosti u svojim zemljama.

Organizacije članice SD9 su:

Forum mladih Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine (FOM SDP BiH) – Bosna i Hercegovina,

Forum mladih Socijaldemokratske partije Hrvatske (FM SDP) – Hrvatska,

Mladi forum Socialnih Demokratov (MF SD) – Slovenija

Omladina Lige socijaldemokrata Vojvodine (LSVO) – Srbija,

Socijaldemokratska mladina na Makedonija (SDMM) –  Makedonija,

Socijaldemokratska omladina Crne Gore (SDO CG) Crna Gora

Socijaldemokratska omladina u Socijaldemokratskoj uniji (SDO u SDU) -Srbija.