Scroll to top

IZVJEŠTAJ SA EDUKACIJE ŽO FM SDP OBŽ-a

U petak 20. ožujka održana je edukacija za članove Foruma mladih SDP-a Đakovo. Edukaciju je vodio trener Foruma mladih SDP-a Tomislav Bogdan, a teme edukacije bile su akcionizam i politička poruka.

Edukacijom o akcionizmu obuhvaćeno je 6 faza akcionizma kao i razne metode i načini akcionizama koje se mogu koristiti kako bi naše ideje i rješenja približili građanima te utjecali na donositelje odluka. U sklopu edukacije održana je i simulacija akcionizma u kojoj su forumaši osmislili akcionizme na temu “Revitalizacije srednjoškolskog igrališta” u Đakovu te na temu zgrade “Mimoza”. Rezultati simulacije te ideje forumaša biti će iskorišteni i prezentirani javnosti u budućem radu.

Radionicom Politička poruka obuhvaćena su pitanja i odgovori o bitnim elementima koje mora sadržavati svaka politička poruka te sami proces izrade političke poruke pomoću “Message box-a”. Forumaši su naučili kako uz poštivanje svih bitnih elemenata i davanjem odgovora na bitna pitanja kreirati poruku koja će privući birače da podrže naše ideje i rješenja.

U subotu 21. ožujka 2015. godine u Đakovu je održana edukacija za članove Foruma mladih SDP-a Osječko – baranjske županije. Edukacija je održana na temu Politički marketing i Javni nastup. Politička marketing vodila je Brankica Mandić, članica FM SDP Osijek. Radionicu javnog nastupa vodio je trener Foruma mladih SDP-a Tomislav Bogdan.

Na radionici Javni nastup forumaši su upućeni u elemente na koje trebaju obratiti pažnju kod javnog nastupa kao i na vježbe koje trebaju koristiti kako bi imali što bolji i uvjerljiviji javni nastup Također odrađena je i simulacija gdje su sudionici primjenjujući naučeno održali jednominutni javni nastup te su nakon toga snimke pregledane i komentirane od strane sudionika i trenera.

Na edukaciji su prisustvovali i potpredsjednica Foruma mladih SDP-a Hrvatske Gordana Kobac koja je istaknula kako su edukacije nužne kako bi imali educirano članstvo te samim time doprinjeli kvaliteti onoga što radimo te Bojan Kralj, tajnik Foruma mladih SDP-a Hrvatske koji je također istaknuo zadovoljstvo jer se održavaju edukacije što je i bio plan sadašnjeg vodstva FM SDP-a Hrvatske te je forumašima prenio pozdrave predsjednika Foruma mladih SDP-a Nenada Livuna.