Na vrh

Forum mladih SDP-a Hrvatske
Trg Drage Iblera 9, Zagreb
+ 385(1) 4612 087
fmsdp@sdp.hr

Izborna konvencija Foruma mladih SDP-a Dubrovnik

U nedjelju 21. studenog 2010. godine u prostorijama GO SDP-a Dubrovnik je održana 3. Izborna konvencija Foruma mladih SDP Dubrovnik. Konvenciji je  osim delegata prisustvovala predsjednica SDP-a Dubrovnik gdja Olga Murrati.

U novo rukovodstvo su izabrani za predsjednika Goran Milić, za potpredsjednike Leo Bautović i Lejla Perić, a u Gradski Odbor Anita Bonačić, Mira Skansi, Ivona Labaš, Novak Bukvić, Ivana Kasač, Ivo Golik i Admir Džanković, te za tajnicu Dragana Žitković.