Scroll to top

Izađi na referendum!

Forum mladih SDP-a Vukovar je 21.01.2012. u vremenu od 10 do 12h u centru grada dijelio promotivne EU letke stranke i samog Foruma, te balone, informirajući građane o Europskoj uniji i svemu što ona donosi. Građani su pozitivno reagirali, te sa zanimanjem popratili našu akciju, kao i lokalni mediji.