Na vrh

Forum mladih SDP-a Hrvatske
Trg Drage Iblera 9, Zagreb
+ 385(1) 4612 087
fmsdp@sdp.hr

Dana 9. 4. 2015. u Rijeci održalo se predstavljanje rada sekcije Foruma mladih SDP Hrvatske pod nazivom Iskra – sekcija Foruma mladih za ljevičarsku intelektualnu misao i aktivizam. Rad Iskre teži za jačanjem vrijednosti političke ljevice i tradicionalne socijaldemokracije unutar Foruma mladih i SDP-a te nastoji potaknuti raspravu među članstvom o definiranju programskog smjera Stranke u budućnosti.

U tom kontekstu, okupljeni članovi Foruma mladih i SDP-a raspravljali su o tome što je socijaldemokracija danas i koja joj je budućnost, kakav je položaj SDP-a kao stranke i kakve su mogućnosti za suradnju sa sindikatima, nevladinim sektorom i ostalim organizacijama lijeve orijentacije.

Zaključak skupa bio je da je ovakvih rasprava potrebno i više te da će se u tom smjeru proširiti rad programske sekcije i na riječko područje.