Scroll to top

Imaš 100 % pravo na nenasilje!

dumanecPovodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama Forum mladih SDP-a Krapinsko-zagorske županije organizirao je od akcijski tjedan pod nazivom “Imaš 100% pravo na nenasilje!”. Forumašice i forumaši prošetali su gradovima i općinama kako bi podijelili edukacijske letke svojim sugrađankama, a u edukaciji i osvješćivanju javnosti pridružile su im se i članice Socijaldemokratskog foruma žena SDP-a KZŽ. Osim putem edukativnih letaka, građanke su riječima ohrabrenja pozvane na borbu protiv bilo koje vrste nasilja u svojoj sredini, za što postoje organizirani mehanizmi pomoći u nadležnim institucijama.
“Činjenica kako je u Hrvatskoj svaka treća žena preživjela neki oblik nasilja od strane sadašnjeg ili bivšeg partnera, a oko 30 žena godišnje biva ubijeno od njihove ruke jer su željele prekinuti vezu- znak je upozorenja na strukturalni problem društva koji je prisutan u svim njegovim slojevima, a uzrokovan socijalizacijom u patrijarhalnoj sredini kroz koju se usvaja nasilno ponašanje. Rastuća netolerancija i netrpeljivost spram različitosti u hrvatskome društvu i otvorene poruke mržnje – tendencije su koje nas zabrinjavaju i kojima se i danas najoštrije suprotstavljamo.
U Krapinsko-zagorskoj županiji žene žrtve nasilja mogu potražiti pomoć pozivom na broj SOS anonimnog telefona za žrtve nasilja ponedjeljkom, srijedom i petkom od 9 do 15 na broju 091/639-2810 te utorkom i četvrtkom od 12 do 18 sati na broju 049/639-281., a svakodnevno se mogu obratiti putem e-maila sos@cesi.hr. Informacije o radnim i socijalnim pravima mogu se dobiti utorkom i četvrtkom od 13 – 16 sati na brojevima telefona 01/24 22 802 ili 095/1997 038 te svakodnevno na e-mail pravnosavjetovanje@cesi.hr. Drage žene, izaberite život bez nasilja jer imate 100% pravo na to!”, poručuju zagorske forumašice i forumaši.