Na vrh

Forum mladih SDP-a Hrvatske
Trg Drage Iblera 9, Zagreb
+ 385(1) 4612 087
fmsdp@sdp.hr

Foruma Mladih SDP-a Pregrade obilježio dan Svih Svetih

Članovi SDP-a grada Pregrade i članovi Foruma Mladih SDP-a Pregrade obilježili su dan Svih Svetih paljenjem svijeća ispred spomenika palim borcima Narodnooslobodilačke borbe i žrtvama fašističkog terora na pregradskom području tijekom Drugog svjetskog rata na pregradskom groblju te ispred križa kao sjećanje na poginule u Domovinskom ratu.