Scroll to top

Forum mladih SDP Vojnić organizirao je edukaciju za Forumaše

Tema edukacija je bila javno zagovaranje i rad s članovima u SDP i FM SDP.

Edukaciju je održao Dean Lukić koji je završio za trenera na Ljetnoj školi SDP na Lošinju.

Edukaciji su bili prisutni i tajnica ŽO SDP Karlovačke županije Marina Novaković, predsjednik GO FM SDP Karlovac Nikola Badovinac i potpredsjednica FM SDP Karlovačke županije Nikolina Zatezalo.

Nakon edukacije za Forumaše je organizirano druženje i posjet spomeniku na Petrovoj Gori.