Scroll to top

Forum mladih SDP-a Vukovar simoblično obilježio Valentinovo

Forum mladih SDP-a Vukovar je zajedno sa Forumom žena SDP-a Vukovar 14.02.2015. u prijepodnevnim satima u centru grada, ispred trgovine Velepromet, simoblično obilježio Valentinovo, ali ne samo kao Dan zaljubljenih, nego i kao dan ljubavi prema bližnjima, prema svojim sugrađanima, bez obzira koje oni vjere, nacije, roda i inih opredjeljenja bili. Naše sugrađane i sugrađanke podsjetili smo da (se) vole i poštuju svaki dan, bilo Valentinovo ili ne.

Sretan dan zaljubljenih, dan ljubavi, želi Vam Forum mladih SDP-a Vukovar.