Scroll to top

Forum mladih SDP-a Osijek održao akciju „Stavi smeće u prave vreće“

Prepoznavši poteškoće građana prilikom razvrstavanja otpada, Forum mladih SDP-a Osijek održao je, u subotu 31. siječnja, akciju pod nazivom „Stavi smeće u prave vreće“. Forum mladih SDP-a je putem razgovora i prigodnih letaka upućivao građane koja vrsta otpada se ubacuje u žutu, zelenu, plavu ili crvenu kantu.

Posebice je ta problematika bila izražena prilikom odlaganja folije , tetrapaka i vrećica od grickalica (čipsa, bombona). Edukacijom koju su proveli članovi Foruma mladih SDP-a, Osječani su informirani kako se folija i vrećice od grickalica odlažu u žutu kantu namijenjenu za plastiku, dok se tetrapak odlaže u plavu kantu za papir.

Također, uputili su građane da na blagajni Unikoma mogu podići besplatne vrećice za zeleni otpad (2 puta godišnje), za plastiku, te za pseći izmet.

[justified_image_grid ids=6559,6558,6557,6556 max_rows=1]