Na vrh

Forum mladih SDP-a Hrvatske
Trg Drage Iblera 9, Zagreb
+ 385(1) 4612 087
fmsdp@sdp.hr

Forum mladih SDP-a Medulin nastavlja s akcijama čišćenja

Kao i prethodnih tjedana, dana 21. 04. 2012. Forum mladih SDP-a općine Medulin organizirao je akciju čišćenja. Čistila se šumica u Pomeru.

U centru mjesta dijeljen je sok te su građani informirani o radu Foruma. Sakupljeni otpad je sortiran i ubačen u adekvatne kontejnere. U akciji su sudjelovali forumaši iz Ližnjana te dio građana. Forum mladih SDP-a općine Medulin u slijedećim tjednima nastavlja akcije čišćenja u svim mjestima općine.