Scroll to top

Forum mladih SDP-a Medulin čistio obalu u Premanturi

Dana 14. 04. 2012. godine održana je akcija čišćenja Foruma mladih SDP-a općine Medulin. Očišćena je obala i šumica Munke.

Sakupljeni otpad je odložen u kante za smeće na obali dok su PET ambalaže odvojene i ubačene u adekvatan kontejner. Ovo je bila druga akcija u seriji čišćenja obale u svim naseljima općine. Forum mladih SDP-a općine Medulin u narednoj akciji planira nastaviti s čišćenjem u općinskom naselju Pomer.