Na vrh

Forum mladih SDP-a Hrvatske
Trg Drage Iblera 9, Zagreb
+ 385(1) 4612 087
fmsdp@sdp.hr

Forum mladih SDP-a Hrvatske u Europskom parlamentu

Na poziv naše europske zastupnice i forumašice Sandre Petrović Jakovine posjetili smo Europski parlament.

Razgovarali smo o tome kako nametnuti teme mladih visoko na političku agendu Europske unije, kako mlade educirati o prednostima Europske unije, o mogućnostima koje im pruža ERASMUS+ program za obrazovanje, mlade i sporta  kao i o ostalim mogućnostima i izazovima koje je donijelo naše kratko članstvo u EU.

Složili smo se da se i dalje trebamo boriti za sudjelovanje mladih u procesima odlučivanja i da ćemo i dalje ustrajati u tome da nas se uključuje u politiku. Na kraju ovog ispunjenog dana članovi delegacije su prisustvovali i sastanku Odbora za ustavna pitanja gdje ih je pozdravio predsjednik Odbora Carlo Casini.