Na vrh

Forum mladih SDP-a Hrvatske
Trg Drage Iblera 9, Zagreb
+ 385(1) 4612 087
fmsdp@sdp.hr

FM SDP Vukovar obilježio Svjetski dan zaštite životinja

Forum mladih SDP-a Vukovar je 6.10.2012. u prijepodnevnim satima obilježio Svjetski dan zaštite životinja. Forumaši i forumašice su pomogli udruzi „Za šapu Vukovar“ u pravljenju bokseva za pse na lokaciji Vučedol, te smo prošetali svih 20-ak pasa koji su tamo privremeno smješteni.

Smatramo da je problem pasa lutalica u našem gradu dosta značajan, te da bi na njemu svi trebali poraditi, a najviše preventivno, ne napuštanjem svoji kućnih ljubimaca, te udomljavanjem napuštenih pasa, stoga smo svojim današnjim radom donekle pridonijeli rješavanju tog problema. U dogovoru sa navedenom udrugom dogovorili smo i daljnju suradnju u pravljenju bokseva, šetanju pasa i sl.