Scroll to top

Edukacija Foruma mladih SDP-a Pule povodom referenduma o članstvu u EU

U petak 13. siječnja Forum mladih SDP-a Pule je održao edukaciju članstva povodom referenduma za ulazak Republike Hrvatske u članstvo Europske unije.

Edukatori su bili Sandra Blašković, potpredsjednica Foruma mladih SDP-a Pule i Vitomir Škarić, potpredsjednik Foruma mladih SDP-a Istarske županije. Nakon edukacije je uslijedila argumentirana rasprava. Cilj ove edukacije je povećanje interesa forumaša za traženjem informacija o Europskoj uniji, kao i davanje argumentiranih odgovora na pojedinačna pitanja. Edukacija je bila uspješna i protekla je u dobrom raspoloženju.

Također, bila je uvod u akciju Foruma mladih SDP-a Pule u Flanatičkoj ulici koja se održala u subotu.