Scroll to top

Dobrovoljno darivanje krvi u Otoku

Forum mladih SDP-a Otok je 15.06.2012 je sudjelovao u organiziranoj akciji dobrovoljnog darivanja krvi koje se održavalo u OŠ  J. Lovretić u Otoku, jer je darivanje krvi = transfuzija ljubavi, jedna je od najljepših definicija naše plemenitosti kojom pomažemo u ozdravljenju, spašavamo živote i mnogim bolesnicima vraćamo vjeru u čovjeka.

Solidarnost je važna u svemu, jer krv već sutra može zatrebati bilo kome od nas ili naših najdražih.