Na vrh

Forum mladih SDP-a Hrvatske
Trg Drage Iblera 9, Zagreb
+ 385(1) 4612 087
fmsdp@sdp.hr

„Božić u Loborgradu i Zajezdi“ – 2013 humanitarna akcija Foruma mladih SDP-a KZŽ

Forum mladih SDP Krapinsko – zagorske županije organizirao je još jednu tradicionalnu akciju kojoj je cilj bio poticanje promjene negativnog stava kojeg većina ljudi ima prema osobama sa psihičkim smetnjama.

Krajem jeseni zagorski su forumaši sudjelovali u kreativnoj radionici s korisnicima Loborgrada, doma za psihički bolesne odrasle osobe, gdje su proveli nekoliko zanimljivih sati s korisnicima.

Gospodarska kriza nije zaobišla ni Loborgrad kao ni centar Zajezda, štićenici se žale na nedostatak materijala za radnu terapiju, premale mirovine i socijalne pomoći. Stručno osoblje koje se trudi da ih osamostali za normalan život, koji i zaslužuju, radi to veoma vrijedno radeći na raznim projektima kao što je organizirano samostalno stanovanje korisnika kojem je cilj što više ih osamostaliti i integrirati u zajednicu.

Druženje s korisnicima su mnogi forumaši opisali kao jedno divno i pozitivno iskustvo i željeli su tu suradnju nastaviti. Daljnja suradnja je nastavljena i za božićne blagdane. U vrijeme darivanja i zajedništva, topline doma i ljubavi, često zaboravimo one koje i onako ponekad stavljamo na marginu društva zbog njihove bolesti ili različitosti od većine nas.

Za akciju “Božić u Loborgradu i Zajezdi” korisnici Doma i Centra za odgoj i obrazovanje izradili su božićne ukrase, koje su zagorski forumaši prodavali i skupljali donacije u subotu 28.12.2013. ujutro u Zaboku i Zlataru, te na badnjak u Loboru. Prodajom je skupljeno preko 1200 kuna koji će biti dati korisnicima Loborgrada i Zajezde, no ovim putem apeliramo na sve zainteresirane čitatelje i čitateljice ako žele dati donaciju da se obrate na broj telefona računovodstva Loborgrada : 049/430-266.

Najveći uspjeh ove akcije je ispunjenje cilja : informiranje građana i građanki Krapinsko – zagorske županije o potrebama osoba sa psihičkim smetnjama, inkluzija istih te potreba otklanjanja stereotipa i predrasuda, ublažavanje marginalizacije i segregacije te djelovanje s ciljem blagostanja cijelog društva bez obzira na različitost pojedinaca.