Scroll to top

Akcija Foruma mladih SDP-a Velika Gorica povodom Međunarodnog dana borbe protiv AIDS-a

Forum mladih SDP-a Velika Gorica je u sklopu nacionalne kampanje obilježio Međunarodni dan borbe protiv AIDS-a. U sklopu kampanje „Apstinencija nije jedina prevencija“ koju Forum mladih SDP-a tradicionalno provodi dijeljeni su prezervativi sa prigodnim informativnim omotom koji za svrhu ima upozoriti ali i educirati građane o opasnostima AIDS-a, ali i zamkama koje nudi rizično i neodgovorno ponašanje.

Iako je službeni datum borbe protiv AIDS-a bio prvi dan mjeseca prosinca mladi socijaldemokrati su odabrali petak , 03.12.2010. Odabir početka vikenda kao najrizičnijeg razdoblja u tjednu te naših mlađih sugrađanina, uglavnom srednjoškolaca i studenata nije slučajan. Upravo se za vrijeme vikenda mladi najneodgovorniji i najrizičnije ponašaju.
Forum mladih SDP-a Velika Gorica je podijelio preko 400 prezervativa sa kratkim informacijama o ovoj neizlječivoj bolesti u večernjim satima na frekventnim mjestima u gradu, pretežito ispred gradskih noćnih klubova.

Forumaši su noseći maske ministra zdravstva i socijalne skrbi dr. Darka Milinovića podsjetili da je posve zaboravljena izrada plana za seksualnu edukaciju u školama, ali i na otvaranje centara za seksualnu edukaciju kao najvažniji korak u prevenciji pojave HIV-a među mladima.