Na vrh

Forum mladih SDP-a Hrvatske
Trg Drage Iblera 9, Zagreb
+ 385(1) 4612 087
fmsdp@sdp.hr

Akcija FM SDP-a Vinkovci «Pridruži se i ti»

Dana 25. studenog 2010. godine u 13h u Gradskom parku, Forum mladih SDP-a Vinkovci je održao akciju naziva «Pridruži se i ti»!

Cilj ove akcije je bio da mlade Vinkovčane upoznamo sa postojanjem, djelovanjem i radom Foruma mladih SDP-a Vinkovci. U tu svrhu smo pripremili letak čija je glavna tema «Politika mladih», tj. naša vizija kakva bi trebala biti politika Grada kojom bi se unaprijedio položaj mladih u Gradu Vinkovcima. Obradili smo teme, tj. pojedine politike i predložili mjere kojima se može unaprijediti položaj mladih u Gradu, ali i osigurati im bolja budućnost. Poseban naglasak smo stavili na obrazovanje, zapošljavanje, poljoprivredu, informatizaciju i volonterski rad mladih ljudi.

Mlade Vinkovčane smo upoznali s našom web adresom (www.fmsdp-vinkovci.org), te da nas mogu potražiti na facebook-u i pridružiti nam se u kreiranju politike mladih Grada Vinkovaca.