Scroll to top

1. prosinac – Međunarodni dan borbe protiv AIDS-a “Apstinencija nije jedina prevencija”

Forum mladih GO SDP-a Osijek je već tradicionalno održao 1.12. akciju povodom Međunarodnog dana borbe protiv AIDS-a.

Htjeli smo ukazati mladima na to da u RH ima 792 registrirane HIV osobe, a da su od AIDS-a umrle 164 osobe. Forumaši su dijelili prigodne letke na kojima piše ukratko sve o AIDS-u/HIV-u, te na koji način spriječiti dobijanje tih bolesti. Osim letaka forumaši su dijelili i kondome, iz razloga što su oni najsigurniji način zaštite od zaraze. Također napomenuli smo da je u RH glavni način prenošenja HIV-a spolnim putem.

“Mladi moraju znati da je mala vjerojatnost da se zarazite HIV-om uz primjenu zaštitnih mjera. Napomenuli smo da se mi zalažemo i za edukaciju o seksualnom odgoju i spolnim bolestima u školama, među koje spada i HIV/AIDS, u koje se mora uključiti ministarstvo zdravstva i pobrinuti se da mladi sve saznaju o ADIS-u kojeg nazivamo još i Kugom 21. stoljeća”, rekao je Zoran Šalamun.