VIROVITIČKO - PODRAVSKA ŽUPANIJA

Predsjednik:

Mihael Batur (Virovitica)
mihael.batur@gmail.com

Potpredsjednici:

Viktor Djekić (Voćin)

Marko Valent (Orahovica)

Tajnik:

Saša Carević (Slatina)
carevic.xyz@gmail.com

Županijska organizacija FM SDP Virovitičko – podravske županije

Trg kralja Tomislava 5
33 000 Virovitica

033/726-375
033/800-383

LOKALNE ORGANIZACIJE
ČAČINCI

Predsjednica:

Antonija Bušljeta

NOVA BUKOVICA

Predsjednik:

 Jurica Bužonja

SLATINA

Predsjednica:

Maja Teodović

VIROVITICA

Predsjednik:

Tomislav Brkić

VOĆIN

Predsjednik:

Mario Simonović