VIROVITIČKO - PODRAVSKA ŽUPANIJA

Predsjednik:

Mihael Batur (Virovitica)
mihael.batur@gmail.com

Potpredsjednici:

Viktor Djekić (Voćin)

Marko Valent (Orahovica)

Tajnik:

Saša Carević (Slatina)
carevic.xyz@gmail.com

Županijska organizacija FM SDP Virovitičko – podravske županije

Trg kralja Tomislava 5
33 000 Virovitica

033/726-375
033/800-383

LOKALNE ORGANIZACIJE
ČAČINCI

Predsjednica:

 Sabina Jurlina

MIKLEUŠ

Predsjednik:

 Alen Mazalica

NOVA BUKOVICA

Predsjednik:

 Jurica Bužonja

ORAHOVICA

Predsjednik:

 Marko Valent

PITOMAČA

Predsjednica:

 Katarina Kovač

SLATINA

Predsjednik:

Saša Carević

SUHOPOLJE

Povjerenik:

 Goran Obrovac

VIROVITICA

Predsjednik:

 Robert Bunjevac

VOĆIN

Predsjednik:

 Viktor Djekić