SISAČKO - MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

Predsjednik:

Robert Novosel (Sisak)
r.novosel1207@gmail.com

Potpredsjednice:

Dolores Novosel (Lekenik)

Blanka Krčelić (Petrinja)

Tajnik:

Željko Đermanovic (Sisak)
dermanovic.zac@gmail.com

Županijska organizacija FM SDP Sisačko – moslavačke županije

Stjepana i Antuna Radića 20
44 000 Sisak

044/522-773

LOKALNE ORGANIZACIJE
KUTINA

Predsjednik:

 Josip Bahorski

LEKENIK

Predsjednik:

 Tomislav Mikulin

PETRINJA

Predsjednica:

Branka Krčelić

SISAK

Predsjednik:

Željko Đermanović

POPOVAČA

Predsjednica:

 Ines Halaš

NOVSKA

Predsjednik:

Zdravko Mišić