MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

Predsjednik:

Ivan Šimunković
ivan.simunkovic041289@gmail.com

Potpredsjednice:

Vanesa Čuka

vanesa.cuka@gmail.com

Tihana Miri

tihanamiri2@gmail.com

Tajnica:

Martina Kofjač

martina.kofjac@hotmail.com

Županijska organizacija FM SDP Međimurske županije

J.J. Strossmayera 9
40 000 Čakovec

040/312-245
040/313-222

LOKALNE ORGANIZACIJE
ČAKOVEC

v.d. Predsjednika:

Iva Drk

PRELOG

Predsjednica:

Lea Naranđa

MURSKO SREDIŠĆE

Predsjednik:

Goran Dobranić

BELICA

Predsjednik:

Nikola Makar

DONJI KRALJEVEC

Predsjednik:

Sandro Sadiković

GORNJI MIHALJEVEC

Predsjednik:

Josip Novak

PODTUREN

Povjerenik:

Nikola Mutvar

PRIBISLAVEC

Predsjednik:

Nenad Pintarić

NEDELIŠĆE

Predsjednica:

Vanesa Čuka

SVETI JURAJ NA BREGU

Predsjednik:

Nikola Horvat

Neopisiva je sreća nekoga voljeti ili biti voljen, a da svoje mještane podsjete na takve i slične trenutke, dana 14.02 u općini Podturen pobrinuli su se članovi Foruma mladih SDP-a Podturen. Kao ...

U petak, 10. 10. 2014. održana je Osnivačka konvencija Foruma mladih SDP-a općine Podturen. Na konvenciji su se okupili brojni mladi iz općine Podturen željni rada i promjena, a  podršku svojim...