Međunarodni dan nenasilja

Međunarodni dan nenasilja

U utorak, 2.listopada 2012. godine FM GO SDP-a OSIJEK na Trgu A. Starčevića održao je akciju ”Sila je oružje slabih; nenasilje je oružje jakih” povodom Međunarodnog dana nenasilja.

Odlukom Generalne skupštine UN-a 2007. godine, na rođendan Mahatme Gandhija obilježava se Međunarodni dan nenasilja te se Forum mladih ovom akcijom uključio u aktivnu borbu protiv nasilja.

Posljednjih godina svjedoci smo sve većeg broja nasilnog ponašanja, fizičkih obračuna i novih oblika nasilja poput cyberbullinga kako među djecom tako i među mladima. Nažalost prisutna je i sve veća razina tolerancije prema nasilju stoga smo današnjom akcijom željeli potaknuti na aktivno sudjelovanje u sprečavanju i prevenciji nasilja među djecom i mladima prvenstveno građane, roditelje i sve nadležne institucije koje se bave mladima. Održanje mira i sprečavanje svih oblika nasilja osobna je odgovornost svakog pojedinca i civilnog društva uopće. Upravo zato smo danas širili poruke mira i nenasilja te ih puštanjem bijelih balona točno u podne poslali u svijet.

Tags:
, ,
No Comments

Post A Comment