BJELOVARSKO - BILOGORSKA ŽUPANIJA

Predsjednica:

Ela Naranđa (Bjelovar)
elanarandja@gmail.com

Potpredsjednici:

Filip Kovač (Bjelovar)

Saša Selihar (Daruvar)

Tajnik:

Bojan Benedičič (Bjelovar)
bojan.benedecic1@gmail.com

Županijska organizacija FM SDP Bjelovarsko bilogorske županije

Ivana Gundulića 1/II
43 000 Bjelovar

043/211-070

LOKALNE ORGANIZACIJE
BJELOVAR

Predsjednik:

Filip Kovač

ČAZMA

Predsjednica:

Ines Modrić

DARUVAR

Predsjednik:

Saša Selihar

GAREŠNICA

Predsjednik:

 Slaven Đurđević